Goede service staat voorop


We vinden altijd een oplossing


Onze service maakt het verschil.
Kunt u hier niet vinden wat u zoekt? Neem dan gerust contact op met een van onze OMV GAS Key Account Managers. Wij helpen u graag verder.

Downloads

Downloads


De volgende informatie is voor u beschikbaar:

REMIT


De Verordening betreffende de integriteit en transparantie van de groothandelsmarkt voor energie (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency – REMIT), werd in 2011 door het Europees Parlement en de Europese Raad uitgevaardigd met onmiddellijk rechtsgevolg voor de EU-lidstaten.

REMIT heeft als doel de transparantie en stabiliteit in de Europese energiemarkten te vergroten. Handelen met voorkennis en manipulatie van de markt zijn twee gebieden die met name moeten worden bestreden. De EU-autoriteit ACER is verantwoordelijk voor het toezicht op en de regulering van de energiemarkten in overeenstemming met REMIT.

Desktop_Remit

OMV GAS biedt klanten en partners de belangrijkste informatie, nieuws en gerelateerde links om hen te helpen zich voor te bereiden op de REMIT-rapportage.

In overeenstemming met uitvoeringshandelingen is de REMIT-rapportage met ingang van 7 oktober 2015 verplicht voor standaardcontracten die op een georganiseerde markt (Organised Market Place – OMP) worden afgesloten en met ingang van 7 april 2016 voor niet-standaardcontracten op EU-niveau.

Op 18 december 2014 werd de REMIT-uitvoeringsverordening EU 1348/2014 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. De verordening is op 7 januari 2015 in werking getreden.

De lijst met standaardcontracten en OMP's (Organised Market Places) is sinds 17 maart 2015 beschikbaar op de ACER-homepage en wordt regelmatig bijgewerkt.

ACER-codes worden ook al toegekend aan deelnemers in de groothandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas en kunnen ook worden bekeken op de ACER-homepage (op voorwaarde dat u als REMITmarktdeelnemer geregistreerd staat bij de respectieve nationale instanties).

Op 17 maart 2015 heeft ACER de REMIT FAQ's gepubliceerd. Deze vragen en andere documenten die door ACER worden gepubliceerd, kunnen via de ACER-homepage bekeken worden.

Op 21 januari 2015 werd de Energy Wholesale Data Ordinance (EGHD-VO) uitgevaardigd en deze werd vervolgens op 28 januari 2015 gepubliceerd in het Oostenrijks staatsblad (BGBl I. II nr. 13/2015).
Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk moeten zich registreren bij E-Control als marktdeelnemer onder REMIT. De volgende rapportageverplichtingen en deadlines moeten in acht worden genomen:

  • Standaardcontracten moeten door de marktplaatsen per 1 mei 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Niet-standaard contracten moeten door de marktdeelnemers per 1 oktober 2015 aan E-Control worden gemeld.
  • Verwijzing EGHD-VO

Bedrijven met een hoofdkantoor in Oostenrijk kunnen zich ook bij E-Control aanmelden als deelnemer in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas onder REMIT en krijgen vervolgens een ACER-code toegekend.

6 maart 2015 markeerde het begin van het REMIT-registratieproces via het Duits federaal agentschap voor netwerken (Bundesnetzagentur) voor marktdeelnemers in de groothandelsmarkten voor elektriciteit en gas.

Belangrijk: de hier verstrekte informatie is een indicatief overzicht dat bedoeld is om onze contractpartners te helpen een beter inzicht te krijgen in onderwerpen die verband houden met REMIT.

De publicatievereisten van OMV Gas & Marketing GmbH zijn in overeenstemming met REMIT (Verordening (EU) nr. 1227/2011)

OMV GAS & Marketing GmbH en haar dochterondernemingen publiceren ad-hocnieuws op deze website om marktdeelnemers te voorzien van wat wordt beschouwd als "insiderinformatie", evenals informatie over geplande en ongeplande stilstandtijden van hun systemen. De informatie wordt gepubliceerd in overeenstemming met de verplichtingen die zijn vastgelegd in Verordening:

Wij vinden gegevensbescherming belangrijk


Wij verplichten ons om uw privésfeer te respecteren door alle geldende wetten en voorschriften op het gebied van gegevensbescherming na te leven, waaronder die van verordening 2016/679/EU Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG").
Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Omdat wij veel waarde hechten aan de bescherming van uw persoonsgegevens, hebben wij onze privacyverklaring in overeenstemming met de eisen van de AVG gebracht. Hier vindt u de bijgewerkte privacyverklaring, die informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens bevat.
U kunt er ook belangrijke informatie vinden over de rechten die u heeft, waaronder het recht op informatie, rectificatie of wissing, op beperking van de verwerking, het herroepen van uw toestemming, het recht op bezwaar, het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, het recht op overdraagbaarheid van de gegevens en het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

Aanvraagformulier


gebaseerd op de verordening 2016/679/EU Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG")

Authenticatie:*

Als bewijs van mijn identiteit stuur ik een kopie mee van*

Identiteitsbewijs:* (PDF, jpg or png, 5MB max)

I. Aanvraag met betrekking tot mijn persoonsgegevens (gedetailleerde informatie moet onder punt III. worden aangegeven)*

II. Functie met betrekking tot de OMV-Groep*

III. Onderwerp van mijn aanvraag*

Geef aan waarop uw aanvraag concreet betrekking heeft. Voorbeeld: Als u gebruik wilt maken van uw recht op rectificatie, dan geeft u aan welke persoonsgegevens u met uw aanvraag wilt laten wijzigen (bijv. wijziging van uw achternaam naar aanleiding van een huwelijk).

Met * gemarkeerde velden zijn verplichte velden, deze dient u absoluut in te vullen.