Szolgáltatásban élen járunk


Mindenre kínálunk megoldást


Kiemelt figyelmet fordítunk a szolgáltatás minőségére.
Ha az alábbiakban nem találja meg az Ön számára érdekes tájékoztatást, kérjük keresse OMV GAS ügyfélmenedzserét - készséggel áll rendelkezésére.

Downloads

Letölthető dokumentumok


Következő dokumentumok állnak rendelkezésésre:

REMIT


Az Európai Parlament és Tanács 2011-ben azonnali hatállyal rendelte el az EU tagállamokra vonatkozó nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló REMIT rendelet érvénybe lépését.

A REMIT célja, hogy fokozza az európai energiapiacok integritását és átláthatóságát. A két érintett fő terület, melytől a piaci szereplőknek tartózkodni kell a bennfentes kereskedés és piaci manipuláció. A REMIT tekintetében az ACER - Energiszabályozók Együttműködési Ügynöksége felügyeli és ellenőrzi az energiapiacokat.

Desktop_Remit

OMV GAS készséggel tájékoztatja ügyfeleit és partnereit a REMIT jelentés kitöltéséhez kapcsolódó legfontosabb teendőkről.

A rendelkezéssel kapcsolatos jelentési kötelezettség 2015. október 7-től érvényes a szervezett piacokon, és 2016. április 7-től pedig a szervezett piacokon kivüli ügyletekre.

Az Európai Unió 2014. december 18-án hozta nyilvánosságra az EU 1348/2014-es számú REMIT végrehajtásáról szólo rendeletet. A rendelet 2015. január 7-től hatályos.
A standard szerződések listája az ACER honlapján 2015. március 17-e óta lehívható.

ACER azonosítókat kell igényelni minden energiapiaci nagykereskedőnek, melyet az ACER honlapján is fel kell tüntetni (feltétel a helyi hatóságnál piaci szereplőként való nyilvántartás)

A REMIT-tel kapcsolatos hivatalos tájékoztatóját a Hatóság (ACER) 2015. március 17-én hozta nyilvánosságra és más dokumentumokkal együtt ezek a honlapján elérhetőek.

2015. január 21-én fogadták el az energiapiaci nagykereskedőkre vonatkozó végrehajtási rendeletet, melyet 2015. január 28-án hoztak nyilvánosságra. Osztrák székhelyű vállalatoknak az E-Control-nál (Energia Hatóság) kell REMIT alapján piaci szereplőként regisztrálni. A következő jelentési kötelezettségeket és határidőket kell különös figyelemmel kísérni:

Az E-Controlnál tovább a REMIT alatt energiapiaci nagykereskedőként regisztrált osztrák székhelyű vállalatok kérhetik az ACER azonosítójuk kiadását.

A német Energia Hatóság 2015. március 6-án mutatta be a REMIT rendelkezések energiapiaci nagykereskedőkre vonatkozó szabályozását.

Fontos megjegyezni: az itt bemutatott tájékoztató anyag nem kötelező érvényű, partnereinket kívánja segíteni a REMIT témával kapcsolatosan egy rövid összefoglaló keretein belül.

OMV Gas & Marketing GmbH közzétételi kötelezettsége az EU 1227/2011-es számú REMIT végrehajtási rendeletére vonatkozóan
OMV Gas & Marketing GmbH bizonyos időközönként a jelen honlapon teszi közzé az u.n. “bennfentes információra” illetve a megbízása alá tartozó tervezett és nem tervezett karbantartási folyamatokra vonatkozó tájékoztatóját.

A közzététel a vonatkozó előírásoknak megfelelő kötelezettségek betartásával összhangban van:

Az adatvédelem fontos számunkra


Vállaljuk az Ön magán szférájának a tiszteletben tartását azáltal, hogy betartunk minden hatályos adatvédelmi törvényt és előírást, beleértve a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”).
A GDPR 2018. május 25-e óta van hatályban. Mivel az Ön személyes adatainak a védelmét a legnagyobb gondossággal végezzük, az adatvédelmi nyilatkozatunkat a GDPR előírásaival összhangban aktualizáltuk. Itt található az aktualizált adatvédelmi nyilatkozat, amely tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak a kezeléséről.
Fontos információkat talál benne az Önt megillető jogokról is, többek között a hozzáféréshez való jogról, a helyesbítéshez vagy törléshez való jogról, az adatkezelés korlátozásához való jogról, a hozzájárulás visszavonásához való jogról, a tiltakozáshoz való jogról, az automatikus döntéshozatal kizárásához való jogról, beleértve a profil létrehozását, az adathordozhatósághoz való jogról és az adatvédelmi hatóságnál történő panasztételi jogról.

Elérhetőség, adatvédelmi tisztviselő:

A jelen témával kapcsolatos kérdésekben az Adatvédelmi Tisztviselő alábbi elérhetőségén kérhet bővebb információt:

dr. Bán Tamás Menyhért

1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 6-10. 5. em. 5/A.; privacy.hu@omv.com

Kérelem formanyomtatvány


a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) alapján

Hitelesítés:*

Az azonosságom bizonyítékaként továbbítok egy másolatot az alábbi okiratról*

személyi azonosító:* (PDF, jpg or png, 5MB max)

I. Személyes adataimra vonatkozó kérelem (részletes információkat a III. alatt kell megadni)*

II. Az OMV-Csoporttal kapcsolatos funkció*

III. A kérelem tárgya*

Kérjük adja meg a kérelmének a pontos tárgyát. Például: Ha a helyesbítéshez való jogát kérelmezi, akkor kérjük adja meg milyen személyes adatokra vonatkozik a kérelme (pl. a vezetéknevének a módosítása házasságkötés miatt).

A csillaggal jelölt mezőket kötelező kitölteni, kérjük ezeket mindenképpen adja meg.