Desktop_Impressum

Impresszum


Jogi nyilatkozat

A weboldal tulajdonosa:
OMV Gas Marketing & Trading GmbH

Trabrennstraße 6-8

1020 Bécs, Ausztria
+43 1 40440-0


Bécsi Kereskedelmi Bíróságon FN 223028h szám alatt bejegyezve
Adószám: ATU54475900
Felügyelelti szerv: Energie Control Austria
Kamarai tagság: Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara, Ipari osztály, Földgáz és energiaellátási vállalatok szakszövetsége
Tevékenységi kör: földgázkereskedelem és értékesítés
Bejegyzett kereskedelmi terület: földgázkereskedelem és értékesítés
Ügyvezető: Michael Peisser

A weboldal tartalma az OMV Gas Marketing & Trading GmbH és/vagy leányvállalatainak (továbbiakban együttesen: “OMV GAS”) tulajdona.

A könnyebb olvashatóság miatt a weboldalon az egyes hím- és nőnemű nevek semleges formában kerültek jelölésre: pl. a “munkavállaló” vagy “partner”.

A weboldal felhasználója köteles betartani az alábbi feltételeket, kivéve ha azok az érvényben lévő jogszabályi előírásokkal ellentétesek.

Szerzői jogok
A weboldalon megjelenő tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. Ha nincs külön jelölve, a weboldalon megjelent összes tájékoztató és dokumentáció tulajdonosa az OMV GAS. Az információk másolása, új tartalommal való megtöltése, illetve tárolása csak magáncélú, nem pedig kereskedelmi célú használatra megengedett. Minden más felhasználás, például a felhasznált tartalom megváltoztatása nem terjeszthető az OMV GAS előzetes írásos engedélye nélkül. A weboldalon található bármilyen jelölés használata (pl. márkajel, logó) további terjesztése függetlenül, hogy ® vagy ™ jellel van ellátva, nem megengedett, különösen értendő ezalatt az OMV GAS törvényileg védett márkajele. A jelen szabályzás a közvetlen vagy közvetetten az OMV GAS weboldalán keresztül használt software-ekre is érvényes. Ha a jelen weboldalon harmadik felek tartalmára mutató linkek vannak, akkor azokra a harmadik fél által meghatározott szabályok érvényesek, és azok betartása kötelező.
A szerzői jogokon kívül az OMV GAS fenntart minden, a weboldallal kapcsolatos további jogot.

Garancia- és felelősségkizárásOMV GAS minden elvárható intézkedést és erőfeszítést megtesz, annak érdekében, hogy a jelen weboldalon közzétett információk teljeskörűek, helyesek és időszerűek legyenek. Ennek ellenére elképzelhető, hogy egyes tájékoztatások nem teljesek és pontosak, ezt kérjük figyelembe venni, illetve ezekért elnézést kérünk. OMV GAS továbbá fenntartja a jogot, hogy a jelen weboldalon megjelenő tartalmat bármely előzetes tájékoztatás nélkül módosítsa. OMV GAS nem vállal sem kifejezetten sem hallgatólagosan felelősséget és garanciát a weboldalon közzétett információkért, illetve azokért sem, melyek közvetlen vagy közvetve az OMV GAS weboldalán keresztül harmadik fél által kerülnek bemutatásra. Az OMV teljes mértékben kizárja a jelen weboldalon található helytelen és pontatlan információkra vonatkozó felelősséget. Az OMV GAS felhívja a figyelmet, hogy a jelen weboldalon található információk alapján született döntésekért kizárólag a weboldal felhasználója felel. Az OMV GAS sem közvetlen konkrét károkért, sem pedig a jelen weboldal, beleértve a weboldalról elérhető harmadik felek tartalmára mutató linkeken lehívható információiból származó közvetett károkért nem vállal felelősséget.
OMV GAS nem vállal sem felelősséget sem garanciát, hogy a jelen weboldal és tartalma teljeskörűen illetve megszakítás nélkül rendelkezésre áll, fellépő hibák nélkül illetve azonnali hibajavítás mellett továbbá az OMV GAS weboldalának lehívásával kapcsolatos segítő eszközök (pl. szerver) vírusmentes és más veszélyes elemtől mentes állapotáért. Az OMV GAS nyomatékosan kizár minden felelősséget - a törvények betartása mellett - azon károkért, mely az OMV GAS weboldal eléréséből illetve a kapcsolódó segítő eszközök állapotából ered.

Adatvédelmi nyilatkozatVállaljuk az Ön magán szférájának a tiszteletben tartását azáltal, hogy betartunk minden hatályos adatvédelmi törvényt és előírást, beleértve a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendeletet („GDPR”).
Ennek az irányelvnek a jelen honlapra vonatkozó saját Általános Üzleti Feltételeinkkel (lásd a jobb oldalon levő linket) és minden más olyan dokumentummal együttesen, amelyre ez az irányelv vonatkozik, a célja Önt arról tájékoztatni, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről illetve Ön milyen adatokat bocsát a rendelkezésünkre a jelen honlapon keresztül és mi ezeket hogyan kezeljük. Kérjük alaposan olvassa át az alábbi információkat az Ön személyes adataira vonatkozó nézeteink és gyakorlatunk illetve azok kezelésének megértése érdekében.

1. Adatkezelő
Az adatkezelő az OMV Aktiengesellschaft.

2. Milyen személyes adatokat kezelünk milyen célból és milyen alapon?
A jelen honlap üzemeltetésének keretében a társaság meghatározott információkat gyűjt („személyes adatok”), amelyek meghatározott természetes személyekre vonatkozhatnak vagy természetes személyeket azonosíthatnak, amelyeket a jelen honlap felhasználói közvetlenül (pl. vezetéknév, keresztnév, cím, email, telefonszám) vagy közvetetten (pl. IP cím) megadnak. A személyes adatokat az alábbi célokból kezeljük az egyes esetekben megadott jogszabályok alapján:

2.1. Sütik alkalmazása
Amikor a honlapunkat felkeresi, sütiket alkalmazunk olyan műszaki információk automatikus gyűjtése érdekében, amelyek a felhasználót azonosítani tudják, mint például az IP cím, az internet böngésző típusa, amelyet a honlapunkon történő navigációhoz használ, az Ön operációs rendszere, a domain név vagy domain hoszt, amelyen keresztül a felhasználó a honlapot felkeresi.
A sütik alkalmazásának a fő célja az Ön számára a jobb navigáció lehetővé tétele és az Ön számára hirdetési célokból az Ön érdeklődésére és preferenciáira szabott tartalmak nyújtása. Amennyiben hozzájárult a sütik alkalmazásához, akkor sütiket alkalmazunk az Ön számára a honlapunkon személyre szabott és releváns navigáció lehetővé tétele érdekében, és annak megértése érdekében, hogyan kezeli Ön a hirdetési tartalmainkat.
A sütik jelen honlapon történő alkalmazására és a felhasználásuk céljaira, valamint az Ön sütik kezelésével és/vagy kikapcsolásával kapcsolatos lehetőségeire vonatkozó további információk találhatók a süti-irányelvünkben.

2.2. Az Ön kérdéseinek, kéréseinek és panaszainak a megválaszolása
Az Ön személyes adatait, mint vezetéknév és keresztnév, email, telefonszám és más olyan információk, amelyeket Ön a kapcsolattartás során rendelkezésre bocsát, annak érdekében kezeljük, hogy az Ön kérdéseit, kéréseit és panaszait megválaszoljuk annak megfelelően, hogy melyik kommunikációs úton lépett velünk kapcsolatba, az alábbiakban leírtak szerint.

Cél
Az Ön kérdéseinek, panaszainak vagy kéréseinek a megválaszolása elektronikus levelezés (email) vagy telefon révén.
Jogalap: A kezelés jogos érdeken alapul, annak érdekében, hogy az Ön kérdéseire, panaszaira és kéréseire választ tudjunk adni.

2.3. Hirdetési kampányok
Az Öntől a honlapunkon levő részvételi adatlapok vagy hasonló nyomtatványok kitöltése révén gyűjtött személyes adatokat annak érdekében kezeljük, hogy hirdetési kampányokat és/vagy pályázatokat szervezzünk vagy díjakat adjunk hirdetési kampányok nyertesei számára, valamint a hirdetési kampányaink hatékonyságának az elemzése céljából. Az Ön részvétele ilyen hirdetési kampányokban és/vagy pályázatokban önkéntes. Ezért lehetősége van eldönteni, hogy szeretne-e személyes adatokat rendelkezésre bocsátani, amikor a honlapunkon levő részvételi adatlapokat vagy hasonló nyomtatványokat kitölti, amelyeket a hirdetési kampány vagy pályázat szabályzata előír.

Cél
a. Hirdetési kampányok és/vagy pályázatok szervezése
b. A hirdetési kampányok nyertesei adatainak a kezelése díjazás céljából.
Jogalap: jogos érdek, hozzájárulás

A hirdetési kampányok és/vagy nyereményjátékok nyerteseinek a vezetéknevét, keresztnevét, fényképét vagy hasonló személyes nem tesszük közzé a honlapunkon, ha az érintett nem adta hozzájárulását ehhez.

2.4. Direkt marketing kommunikáció
Személyes adatokat kezelünk az Ön tájékoztatása érdekében a termékeinkről és szolgáltatásainkról, hirdetési ajánlatainkról és hírlevél előfizetéseinkről. Általában az ilyen személyes adatokat direkt marketing célokra csak az Ön hozzájárulásával és azoknak a kommunikációs csatornáknak (pl. email, SMS stb.) az alkalmazásával kezelünk, amelyeken Ön a hozzájárulását adta. Amennyiben azonban Ön az email címét egy termékünk vagy szolgáltatásunk megvétele során megadta, az email címet felhasználhatjuk a törvényi rendelkezésekkel összhangban, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy Önnek kereskedelmi üzeneteket küldjünk hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról az ezzel kapcsolatban fennálló jogos érdekünk alapján; ilyen esetben az email cím Öntől történt fogadása és azután minden egyes marketing üzenet esetében, amelyet Önnek küldünk, lehetőséget adunk Önnek az email cím ilyen felhasználásának a megtiltására (leiratkozás).

Cél
a. Kereskedelmi üzenetek hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról: A társaság termékének vagy szolgáltatásának a megvásárlásakor megadott email cím: Jogalap: hozzájárulás
b. Egyéb direkt marketing üzenetek: Az érintett által a hozzájárulásában megadottak szerint, pl. vezetéknév és keresztnév, email, telefonszám. Jogalap: hozzájárulás

2.5. Közvélemény-kutatások, ügyfél-elégedettségi felmérések és ügyfelek visszajelzései
Az Ön személyes adatait kezeljük, amikor úgy dönt, hogy részt vesz piacfelméréseinken, ügyfél-elégedettségi felméréseinken vagy közvélemény-kutatásainkon, vagy a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzést ad. Ezeket a személyes adatokat a fenti célokból csak az Ön hozzájárulásával kezeljük, tekintettel a jogos érdekünkre is, hogy elősegítse az ügyfeleink termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos igényeinek és elvárásainak a megértését. Az Ön részvétele ilyen közvélemény-kutatásokban vagy piacfelmérésekben önkéntes. Ezért lehetősége van annak eldöntésére, hogy a személyes adatokat (pl. vezetéknév és keresztnév, preferenciáira és vásárlási szokásaira vagy más személyes adatokra vonatkozó információk, amelyeket a rendelkezésünkre bocsát) a honlapunkon levő részvételi adatlap vagy hasonló olyan nyomtatvány kitöltése révén, amelyet az adott közvélemény-kutatás vagy felmérés kér, rendelkezésre bocsátja-e.

Cél
Közvélemény-kutatások vagy piacfelmérések, ügyfél-elégedettségi felmérések, illetve amikor Ön a termékeinkre vagy szolgáltatásainkra vonatkozó visszajelzést ad:
Jogalap: hozzájárulás, jogos érdek

Automatikus döntéshozatal és automatikus profilírozás
Az itt meghatározott személyes adatokat nem használjuk automatikus döntéshozatalra, beleértve profilok létrehozására.

3. Kinek adjuk tovább az Ön személyes adatait?
A fent leírt célok elérése érdekében a társaság különböző vállalkozókat vesz igénybe.
Közülük egyesek önálló adatkezelők mint a Google és a Facebook.
Közülük egyesek harmadik felek, amelyeknek a célja nem az adatok kezelése, hanem azokhoz hozzáférés, amikor a feladataikat végzik vagy a társasággal együttműködnek, mint pl. műszaki karbantartási vállalkozások, pénzügyi és jogi ellenőrök.
A fenti személyes adatok az alábbi esetekben is kiadhatók harmadik felek számára: (i) hatóságok, pénzügyi ellenőrök vagy intézmények, amelyek a gazdasági tevékenység vagy a társaság vagyona vizsgálatának a végrehajtására illetékesek és a társaságtól a jogi kötelezettségük alapján információkat kérnek. Az ilyen hatóságok vagy intézmények célja lehet (ii) törvényi kötelezettség végrehajtása vagy a társaságunk vagy egyéb jogi személy(ek), mint pl. bíróságok jogainak és vagyonának a védelme; (iii) harmadik személyeknek, amennyiben a társaság üzleti tevékenységét (egészben vagy részben) átruházzák és az érintett személyek adatai a tranzakció tárgyát képező vagyoni értékek részét alkotják.
Ezenkívül az Ön személyes adatait a fenti célokra továbbadhatjuk azoknak az OMV csoport tagoknak, amelyeknek az Ön személyes adatainak a kezelése tekintetében a társaság utasításait követniük kell.
Az alábbi személyeknek és vállalatoknak adhatunk tovább személyes adatokat:

a) a honlap felkeresése és a sütik alkalmazása céljából személyes adatokat küldhetünk elemzőknek és böngészők üzemeltetőinek azért, hogy ezek a honlap gondozását számunkra elvégezzék;
b) az Ön kérdéseinek, kéréseinek és panaszainak a megválaszolása érdekében az Ön személyes adatait továbbadhatjuk a telefonos ügyfélszolgálatunk üzemeltetőjének;
c) hirdetési kampányok szervezése és ügyintézése valamint azok hatékonyságának elemzése érdekében az Ön személyes adatait továbbadhatjuk hirdetési és marketing ügynökségeknek, digitális és közösségi média ügynökségeknek;
d) direkt marketing céljából személyes adatokat továbbadhatunk hirdetési és marketing ügynökségeknek, amelyek a kommunikációt a megbízásunkból végzik;
e) közvélemény-kutatások vagy piacfelmérések, ügyfél-elégedettségi felmérések végzése és a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó ügyfél visszajelzések beszerzése céljából személyes adatokat továbbadhatunk közvélemény-kutatások vagy piacfelmérések / ügyfél kérések szolgáltatóinak.

4. Személyes adatok továbbítása külföldre
A fenti eljárások keretében az Ön személyes adatai továbbíthatók külföldre az Európai Unió („EU”) vagy az Európai Gazdasági Közösség („EGK”) államaiba.
Tájékoztatjuk arról, hogy a társaság által egy EU vagy EGK tagállamba történő adattovábbítás a GDPR törvényi előírásainak megfelel.
Amennyiben személyes adatokat olyan országokba továbbítunk, amelyek nem biztosítják a személyes adatok kezelésének megfelelő védelmét, szerződést kötünk a jogi megfelelőség biztosítása érdekében.

5. Mennyi ideig tároljuk meg az Ön személyes adatait?
Az Ön személyes adatait csak addig tároljuk, ameddig a fenti kezelési célokból az szükséges, a hatályos törvényi rendelkezések betartása mellett. Amennyiben a társaság megállapítja, hogy jogos érdeke vagy törvényi kötelezettsége áll fenn az Ön személyes adatainak más célokból történő további kezelésére, erről megfelelően tájékoztatjuk Önt.
Abból indulunk ki, hogy a fent leírt kezelési eljárások a személyes adatok tárolását az alábbi időtartamban teszik szükségessé:

1. A honlapon történő böngészés és sütik alkalmazása: nincs tárolás
2. Az Ön kérdéseinek, kéréseinek és panaszainak a megválaszolása: maximum egy év
3. Hirdetési kampányok szervezése és ügyintézése, a személyes adatok tekintetében: maximum egy év
4. Direkt marketing kommunikáció: maximum 90 nap
5. Közvélemény-kutatások vagy piacfelmérések, ügyfél-elégedettségi felmérések végzése vagy a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó ügyfél visszajelzések beszerzése: maximum egy év

6. 14 évnél fiatalabb gyermekek adatainak a kezelése
Az itt meghatározott valamennyi személyes adat kizárólag legalább 14 éves személyekre vonatkozik. A rendszerek valamint a kezelés eredményeinek az alkalmazása ennél fiatalabb gyermekek esetében a szülők illetve a törvényes képviselők hozzájárulása nélkül tilos. Amennyiben az elvárható törekvéseink ellenére ilyen kezelés történne, ezt megszüntetjük amint megállapítottuk, hogy a felhasználó a fent meghatározottnál fiatalabb.

7. Az adatkezelés biztonsága
A társaság ezennel tájékoztatja Önt, hogy az érintett biztonsági intézkedéseket folyamatosan ellenőrizzük és javítjuk a személyes adatok biztonságos kezelésének biztosítása érdekében.

8. Az érintett személyek jogai
Az Ön személyes adatainak a kezelése keretében az alábbi jogok illetik meg:

a. Hozzáférési jog: Önnek jogában áll visszajelzést kapni arról, hogy az Ön személyes adatait kezelik-e, és pozitív válasz esetén hozzáférést kapni ezekhez a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezelésére vonatkozó bizonyos információkhoz, amennyiben egy erre vonatkozó kéréssel fordul az adatkezelőhöz;
b. Személyes adatok helyesbítéshez és törléséhez való jog Lehetősége van a helytelen személyes adatok helyesbítését, a nem teljes körű adatok kiegészítését vagy az Ön személyes adatainak a törlését kérni, amennyiben (i) az adatokra az eredeti célból már nincs szükség (és nem áll fenn újabb jogszerű cél), (ii) a kezelés jogszerű alapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet az érintett személy visszavont, és nincs másik jogszerű alap, (iii) az érintett személy a tiltakozási jogával él és az adatkezelőnek nincs nyomós oka, (iv) az adatokat jogszerűtlenül kezelték, (v) a törlés az EU vagy a román jogszabályok betartása érdekében szükséges vagy (vi) az adatokat a gyermekek számára nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban gyűjtötték (ha ez az eset áll fenn), amennyiben a hozzájárulásra különös előírások állnak fenn;
c. A kezelés korlátozásának kéréséhez való jog: Joga van a kezelés korlátozásához az alábbi esetekben, ha: (i) az a véleménye, hogy a kezelt személyes adatok helytelenek, olyan időtartamban, amíg az adatkezelő ellenőrizni tudja a személyes adatok helyességét; (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön azonban nem szeretné, hogy a személyes adatait töröljük, hanem az adatok felhasználását korlátozni szeretné; (iii) amennyiben az adatkezelőnek az Ön személyes adataira a fenti célokból már nincs szüksége, Önnek azonban szüksége van az adatokra egy jogi követelés indoklásához, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy (iv) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, annak a kivizsgálásáig, hogy az adatkezelő jogos okai elsőbbséget élveznek-e az adatokra vonatkozó jogokkal szemben;
d. Joga van az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonni, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapult anélkül, hogy ez az addig történt adatkezelés jogszerűségét érintené;
e. Joga van az adatkezelés ellen tiltakozni az Ön különleges személyes helyzetére vonatkozó okokból, ha az adatkezelés jogos érdeken alapult, és bármikor a direkt marketing célú adatkezelés ellen tiltakozni, beleértve profil létrehozását;
f. Joga van nem elfogadni egy olyan döntést, amely kizárólag automatikus adatkezelésen alapul, beleértve profil létrehozását, amelynek jogi kihatása van az érintett személyre vagy hasonló módon jelentősen érinti az érintett személyt;
g. Adathordozhatósághoz való jog, azaz joga van az Ön által az adatkezelőnek strukturált, általánosan használt és gépi úton olvasható formában rendelkezésre bocsátott személyes adatait megkapni, és joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy egy szerződés teljesítésén alapult és automatikus eszközökkel történt;
h. Joga van az adatvédelmi hatóságnál panasszal élni és joga van az illetékes bírósághoz fordulni.
A fenti jogok gyakorlása bármikor lehetséges. E jogok gyakorlásához javasoljuk az itt rendelkezésre bocsátott formanyomtatványok használatát. Amennyiben a hozzájárulását direkt marketing célokra történő felhasználáshoz vissza szeretné vonni, ezenkívül lehetősége van az Ön számára küldött minden egyes marketing kommunikációban rendelkezésre bocsátott „Leiratkozás” opció használatára.

9. Ezen adatvédelmi nyilatkozat módosítása
Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot a társaság időről időre módosíthatja és aktualizálhatja, amennyiben szükséges. A társaság a jelen adatvédelmi nyilatkozat minden jelentős módosításáról tájékoztatja Önt és biztosítja, hogy az értesítés olyan módon történjen, amely garantálja az Ön erre vonatkozó visszajelzését, például az Ön által rendelkezésre bocsátott email cím alkalmazása, vagy más olyan alkalmas eszköz használata, amely hatékony kommunikációt biztosít.

10. Kapcsolattartó
E témára vonatkozó kérdés esetén kérjük, forduljon az adatvédelmi felelőshöz, akit az alábbi címen érhet el: Csoport Adatvédelmi Iroda, Trabrennstraße 6-8, 1020 Bécs, privacy@omv.com.

Data Protection

Kapcsolódó linkek
A weboldalra egy adott linken keresztül kapcsolódó hozzáférés kockázatát teljes mértékben a felhasználó viseli. OMV GAS nem vállal felelősséget a kapcsolódó linkekért és felhívja a figyelmet, hogy azok üzemeltetése az OMV GAS-tól független, azok az adott harmadik fél tulajdonosainak a felelősségi körébe tartoznak és a felhasználók az adott weboldalra vonatkozó feltételeket kötelesek betartani.

Sütik alkalmazásaAz OMV GAS weboldala u.n sütiket vagyis szövegfáljokat használ, melyek tárolásra kerülnek a felhasználó számítógépén, hogy az oldal többszöri böngészése során a felhasználót meg lehessen különböztetni és így az OMV GAS jobban kiszolgálja felhasználói igényeit és érdekeit. Ha a sütik tárolásával nem ért egyet a számítógépén, akkor kérjük ezeket a böngészőjén keresztül deaktíválja. Felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben lehetséges, hogy az OMV GAS weboldalának minden alkalmazását nem tudja teljeskörűen lehívni.
Az OMV GAS weboldala online-hirdetések esetén részben ú.n. harmadik személy “retargeting” sütéjeit használja. Ezzel a technológiával az OMV GAS honlap látogatóit egy harmadik személy weboldalára tudja irányítani, ahol az OMV GAS-ra vonatkozó fontos információkhoz is hozzáférhet. Ez a “nyomkövető“ süti a felhasználó adott böngészőjén keresztül használt IP címét, az OMV GAS weboldalának lehívása előtt és után látogatott weboldalakat illetve más weboldalak reklámjait is megjegyezheti. Ezek az adatok maximum 13 hónapig kerülnek tárolásra. A felhasználó az összes süti tárolását és aktíválását bármikor megváltoztathatja vagy akár vissza is vonhatja a böngészőjén keresztül.
 
Google AnalyticsA jelen weboldal a Google Inc. által működtetett Google Analytics nevű webhely-elemző szolgáltatást használja. A Google Analytics ú.n. sütiket használ, melyek a felhasználó gépén tárolódnak és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A weboldalra vonatkozó sütik által generált információkat általában egy, az Egyesült Àllamokban található google szerverre irányítják és ott tárolják. A jelen weboldal IP-anonimitásra vonatkozó aktiválása alapján a felhasználó IP címét a google az EU tagállamain illetve az Európai Gazdasági Térségről kötött egyezség alapján más tagállamokban csak rövidített formában továbbíthatja. Csak kivételes esetekben továbbítják a teljes IP címet az Egyesült Àllamokban található szerverre és ott rövidítik. Az OMV GAS megbízásából a google ezeket az információkat arra használja, hogy a weboldal látogatottságát, weboldallal kapcsolatos aktivításokat mérje, illetve kiértékelje valamint a weboldal és az internet használatával kapcsolatosan az üzemeltető részére további szolgáltatásokat ajánljon. A Google Analytics keretein belül a felhasználó böngészője által továbbított IP címet más google adatokkal nem vezetik össze. A sütik tárolását a böngésző beállításával letilthatja, de felhívjuk a figyelmét, hogy ezen esetben egyes OMV GAS weboldalán található alkalmazások nem biztos, hogy teljes körűen lehívhatók. Ezenkívül megakadályozhatja, hogy a sütik által generált a weboldal felhasználásával kapcsolatos google-nak továbbított adatokat (beleértve az IP címet) továbbítsák, ha letölti és telepíti az alábbi linken elérhető ú.n. browser add-on-t vagy ide kattintva a sütik által generált Google Analytics működését az adott oldalra letilthatja.
 
Közösségi médiaA jelen weboldal a facebook, twitter és Google+ közösségi médiumok plugin alkalmazásait használja. Ezek adatvédelmi okokból alapbeállításkor deaktíválásra kerülnek és igény szerint a felhasználó külön tudja aktíválni őket. Kérjük aktíválás előtt vegye figyelembe az egyes szolgáltatókkal kapcsolatosan a következőket:
 
FacebookA jelen weboldal a Facebook Inc. által üzemeltetett 1601 South California Avenue, Palo alto, CA 94304, USA pluginjait használja. A plugin aktíválása után a Facebook ikonra kattintva a felhasználjó böngészője közvetlenül kapcsolódik a Facebook szerveréhez. A Facebook tájékoztatást szerez arról, hogy az adott felhasználó IP címével az OMV GAS weboldalát meglátogatta. Ha a Facebook “like” gombjára kattint, akkor Facebook fiókjába történt bejelentkezés alatt weboldalunk tartalma megjelenhet Facebook profil oldalán. Ezáltal a Facebook az OMV GAS weboldalaink látogatóit hozzá tudja rendelni saját felhasználóihoz. Felhívjuk a figyelmét, hogy az OMV GAS-nak, mint az oldal tartalomszolgáltatójának nincs tudomása a Facebook-hoz továbbított adatokról és azok további felhasználásáról. További tájékoztatást a Facebook adatkezelési nyilatkozatában talál, mely a következő linken érhető el https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation. Ha nem szeretné, hogy a weboldalunkon tett látogatását a Facebook hozzárendelje felhasználói fiókjához, kérjük jelentkezzen ki Facebook fiókjából.
 
TwitterA jelen weboldal a Twitter Inc. által üzemeltetett 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA pluginjait használja. A Twitter alkalmazással az ú.n. “Re-Tweet” funkcióval a felhasználó által látogatott weboldalak megjelenhetnek Twitter fiókjában illetve más felhasználók számára is ismertté válnak. Közben adatok kerülnek továbbításra a Twitternek. Felhívjuk a figyelmét, hogy az OMV GAS-nak, mint az oldal tartalomszolgáltatójának nincs tudomása a Twitterhez továbbított adatokról és azok további felhasználásáról. További tájékoztatást a Twitter adatkezelési nyilatkozatában talál, mely a következő linken érhető el https://twitter.com/privacy?lang=en. Twitter fiókja létrehozásánál a következő linken https://twitter.com/login?lang=hu tudja az adatvédelmi beállításokat elérni.
 
 
Google+A Google +1 gomb használatával lehetőség van világszerte információkat közzé tenni. A Google+1 gombon keresztül a google szolgáltató és partnereink személyre szabott tartalmat jelentítenek meg felhasználóinknak. A Google tárolja a felhasználónk által egy tartalomra adott +1 információt, valamint a felhasználónk a +1-re történő kattintással meglátogatott oldalaival kapcsolatos információkat is. A felhasználónk által adott +1 értékelések megjelenhetnek tájékoztatásként a Google szolgáltatásokhoz használt profilnevével és fényképével együtt pl. keresési találatokban vagy Google-profilján illetve egyéb weboldalakon és hirdetésekben is. A Google +1 gombhoz kapcsolódó aktivititásokat a Google szolgáltatásainak javítása érdekében rögzíti. A Google +1 gomb használatához egy, az egész világon látható nyilvános Google-profilra van szükség, ami legalább a profilhoz választott felhasználó nevet tartalmazza. Ez a név valamennyi Google szolgáltatás használatakor megjelenik. Egyes esetekben ez a név olyan másik nevet is helyettesíthet, amit a más felhasználókkal Google fiókján keresztül történő tartalommegosztás során használt. A felhasználó Google profiljának identitása azon személyek számára látható, akik ismerik a felhasználó e-mail címét vagy rendelkeznek más olyan információval, amely alapján a felhasználó beazonosítható. A bemutatott felhasználási célok mellett a felhasználó által rendelkezésre bocsátott információk felhasználasa a Google érvényben lévő adatvédelmi szabályzata alapján történik. A Google összefoglaló statisztikákat tehet közzé a +1 gomb felhasználói aktivitásairól, illetve továbbítja ezeket felhasználók, partnerek, pl. kiadók, hirdetők vagy kapcsolódó weboldalak részére.
 
Alkalmazandó jog és joghatóság
Bármely a weboldal használatával kapcsolatban felmerülő vitás kérdésben az osztrák jog irányadó, az Àruk Nemzetközik Adásvételéről szóló ENSZ egyezmény rendelkezéseinek és az osztrák kollíziós jog kizárása mellett.
A jelen weboldal közvetlen vagy közvetett használatából eredő bármely jogvita esetén kizárólag a bécsi Bíróság illetékes.

Egyéb rendelkezések
Amennyiben bármely rendelkezés egyes pontjai érvénytelennek minősülnek, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.